StartStress & Psykosomatikrehab är en privat sjukgymnast/fysioterapimottagning med inriktning mot stressrelaterad och psykosomatisk (samspelet mellan psykologiska faktorer och kroppen) ohälsa.


Mottagningen drivs av Kerstin Ullberg Pettersson,  sjukgymnast/fysioterapeut med grundutbildning i psykoterapi och finns på Ädelstensvägen 7 C i Skövde.


Stressrelaterad ohälsa kan visa sig på många olika sätt. Vanliga symtom kan vara spänningsvärk, sömnrubbningar, grund andning, magbesvär, hormonrubbningar och utmattningsreaktioner/syndrom. Vid utmattningssyndrom förekommer en mängd olika symtom såväl kroppsliga som mentala och uppstår när hela personen varit utsatt för skadlig stress under lång tid. Såväl muskulatur som andning, inre organ och hormonsystem kan då bli påverkade.


Här hittar du en länk till den artikel som publicerats i tidskriften "Allmänmedicin" med en beskrivning av den gruppmodell jag utvecklat för patienter med stressrelaterad ohälsa. http://sfam.se/wp-content/uploads/2018/10/AM_3-18_low_ua.pdf

Kontakt

Mobil:073-3609670

Mail:kerullpett@gmail.com